Thống kê
Hôm nay : 1
Tháng 12 : 180
Năm 2022 : 4.710
Ngày ban hành:
11/11/2020
Ngày hiệu lực:
11/11/2020
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Quán triệt, triển khai Cuộc thi “Viết chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11” năm 2020 đến CBGV và học sinh trong  các trường Tiểu học và THCS.

Ngày ban hành:
27/10/2020
Ngày hiệu lực:
27/10/2020
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
23/10/2020
Ngày hiệu lực:
23/10/2020
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
22/10/2020
Ngày hiệu lực:
22/10/2020
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
31/08/2020
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
27/08/2020
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Phòng Giáo dục và Đào tạo xây dựng Kế hoạch thực hiện các hoạt động học đường đầu năm học 2020 - 2021 đối với các cơ sở giáo dục

Ngày ban hành:
21/08/2020
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố yêu cầu Hiệu trưởng các trường MN, TH, THCS thực hiện chương trình Vnedu

Ngày ban hành:
21/08/2020
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
20/04/2020
Ngày hiệu lực:
20/04/2020
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
06/04/2020
Ngày hiệu lực:
06/04/2020
Trạng thái:
Đã có hiệu lực